ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II


Semestar: 4
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA MILIĆEVIĆ
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ1x1
46B+9S+6P
SANJA SAVIĆ1x1
46B+9S+6P
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x1
46B+9S+6P
MARIJA ĆAĆIĆ1x1
46B+9S+6P
SVETISLAV G. POPOVIĆ3x1
46B+9S+6P