ARHITEKTONSKA FIZIKA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog Arhitektonska fizika: 1.Poznaje i koristi principe projektovanja optimalnih vizuelnih, termalnih i akustičnih ambijenata, a prema principima održivog razvoja.; 2.Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja; 3.Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA RAJKOVIĆ.5x1
35B+16S+11P
1x1
35B+16S+11P
GORDANA ROVČANIN-PREMOVIĆ.5x1
35B+16S+11P
1x1
35B+16S+11P
DUŠAN VUKSANOVIĆ2x1
35B+16S+11P