ISTORIJA ARHITEKTURE III (NOVI VIJEK)


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Istorija arhitekture III - Novi vijek: 1. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji Novog vijeka, teoriji i tehnologijama koje su od značaja za arhitektonsko i urbanističko projektovanje; 2. Razumije uticaj istorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA LALOŠEVIĆ2x1
38B+19S+17P