URBANA SOCIOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ.8x1
19B+7S+13P
GORAN BAROVIĆ.2x1
19B+7S+13P