Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog Urbana sociologija: 1. Shvata odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potreba korisnika prostora; 2. Razumije potrebe i težnje korisnika prostora; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji; 4. Razumije uticaj projekata za izgradnju na postojeće i buduće zajednice; 5. Razumije kontekstualnosti, tj uk

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
25B+22S+5P