SAVREMENA ARHITEKTURA


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Savremena arhitektura: 1. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji, teoriji i tehnologijama koje su od značaja za arhitektonsko i urbanističko projektovanje; 2. Razumije i objašnjava uticaj istorije i teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture; 3. Posjeduje sposobnost konceptualnog i kritičkog pristupa prema arhitektonskim i urbanističkim fenomenima; 4. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja; 5. Razumije arhitektonsku profesiju i ulogu arhitekte u društveno-ekonomskim procesima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ2x1
37B+16S+45P