TEORIJA ARHITEKTURE II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Teorije arhitekture II: 1. Shvata prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potrebe korisnika prostora; 2. Razumije uticaj teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture. 3. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EMA JAŠAROVIĆ -ALIHODŽIĆ2x1
38B+14S+20P
MARIJA MILIKIĆ1x1
38B+14S+20P
NEMANJA MILIĆEVIĆ1x1
38B+14S+20P