DIGITALNE METODE U ARHITEKTURI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA BOJOVIĆ1x2
50B+12P
EMA JAŠAROVIĆ-ALIHODŽIĆ1x2
50B+12P
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ2x1
50B+12P