Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VASILJEVIĆ4x1
2B+11S+4P
PAVLE MALOVIĆ1x2
2B+11S+4P