Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA JOVOVIĆ2x1
15B+6S+5P
RAJKA GLUŠICA2x1
15B+6S+5P