SAVR.CRNOGORSKI J.6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
17B+4S+11P
MIODARKA TEPAVČEVIĆ2x1
17B+4S+11P