AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
14B+2S+14P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
14B+2S+14P