DIJALEKTOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x1
14B+5S+19P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
14B+5S+19P