DIJALEKTOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
13B+5S+18P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
13B+5S+18P