Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika- nivo B2.1 - primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika - nivo B2.1 - aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.1 u usmenoj i pisanoj komunikaciji - primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ2x1
27B

Engleski 1, SP Srpski i SP Crnogorski

Promjena termina ispita iz predmeta Engleski jezik 1

Obavještenje o terminu časa 3.10.2023.