KONTRASTIVNA ANALIZA ENGLESKOG I CRNOGORSKOG JEZ.


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi: Nakon što položi ovaj ispit, student/kinja će moći da: 1. primjeni odgovarajući model za potrebe određenog kontrastivnog proučavanja; 2. prepozna ekvivalentne sintaksičke strukture u dva jezika; 3. prevede rečenicu polaznog jezika ekvivalentnom sintaksičkom strukturom ciljnog jezika; 4. uporedi izvorni tekst i njegov prevod u pogledu sintaksičkih struktura; 5. klasifikuje sintaksičke sličnosti i razlike između dva jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ2x1
7B+2S+1P
2x1
7B+2S+1P