Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Poznaje i primjenjuje pojmove versifikacije pri analizi poezije; 2. Klasifikuje književnost na rodove i vrste uz kritičko sagledavanje ograničenja takvog klasifikovanja; 3. Poznaje teorijske pojmove za tumačenje književnih tekstova; 4. Tumači književne žanrove u sinhronoj i dijahronoj perpsektivi; 5. Tumači i vrednuje lirske, narativne i dramske tekstove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN RADONJIĆ2x1
39B+9P
2x1
39B+9P

Позив на вјежбе

Позив на предавање

Позив на предавање

Позив на вјежбе

Позив на предавање

Позив на предавање

Nova objava - 20.04.2020 13:59

Nova objava - 15.04.2020 19:13

Nova objava - 06.04.2020 14:07

Nova objava - 31.03.2020 19:18

Nova objava - 29.03.2020 18:24

Nova objava - 21.03.2020 19:07