Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opiše razvojne faze u istoriji ruskog jezika i ulogu staroslovenskog jezika u razvoju ruskog jezika; - objasni porijeklo, dosljednost i nepravilnost važnih fonetskih procesa i evoluciju ruskog fonetskog sistema; - ocijeni važnost bitnih fonetskih promjena u staroruskom jeziku u odnosu na praslovenski i staroslovenski jezik; - analizira promjene u oblasti morfologije i tvorbe riječi koje su rezultat fonetskih transformacija; - čita tekstove staroruskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Istorijska gramatika ruskog jezika 1

Istorijska gramatika ruskog jezika

Predavanja