Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
25B
ZDRAVKO BABIĆ2x1
25B

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Fonetika i fonologija (predavanja)

Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija (vježbe)

Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija

Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija