RUSKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA 2


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
6B+2S+2P
ZDRAVKO BABIĆ2x1
6B+2S+2P