Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.2 -primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika - nivo B2.2 -aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.2 u usmenoj i pisanoj komunikaciji -primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ
OKSANA KANKARAŠ

Engleski jezik IV (vježbe) - Nova objava - 21.04.2020 11:02

Engleski jezik 4 (vježbe) - Objava - 12.04.2020 11:53

Engleski jezik 4 (vježbe) VIII nedelja - Objava - 05.04.2020 13:17

Engleski jezik 4 (vježbe) - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:54

Engleski jezik IV (vježbe) - Objava - 25.03.2020 15:54

Engleski IV, promjena termina popravnog završnog ispita