RUSKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA 2


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
5B+1S+3P
ZDRAVKO BABIĆ2x1
5B+1S+3P

Ruski jezik 3 - Morfologija 2 (predavanja)

Ruski jezik 3 - Morfologija 2 (predavanja)

Ruski jezik 3 - Morfologija 2 (predavanja)

Ruski jezik 3 - Morfologija 2 (predavanja)

Ruski jezik 3 - Morfologija 2 (predavanja)

Ruski jezik 3 - Morfologija 2 (predavanja)

Ruski jezik 3 – Morfologija 2

Ruski jezik 3 – Morfologija 2

Ruski jezik 3 – Morfologija 2 (vježbe)