Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Prepoznaje i pravilno upotrebljava različite vrste italijanskih pasivnih konstrukcija 2. Prepoznaje i primjenjuje pravila slaganja vremena i prebacivanja iz direktnog u indirektni govor i obratno. 3. Prepoznaje osnovne implicitne rečeničke konstrukcije i njihovu upotrebu. 4. Prepoznaje najfrekventnije sufikse za alteraciju i umije da ih upotrijebi za gradnju deminutiva, augmentativa i pejorativa. 5. Razumije složenije pisane ili izgovorene tekstove o globalnim problemima savremenog društva pisanim na standardnom italijanskom jeziku

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ
CVIJETA BRAJIČIĆ

ODRŽAVANJE NASTAVE

Rezultati popravnog ispita

Rezultati završnog ispita

Nova objava - 20.03.2020 18:18