ENGLESKA KNJIŽEVNOST 3- KLASICIZAM I SENTIMENTALIZ


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi: Nakon što student položi ovaj ispit student bi trebalo da - poznaje i razumije društveno-istorijski kontekst Engleske XVIII vijeka, te osnovne filosofsko-političke trendove Doba razuma/prosvetiteljstva; - imenuje najznačajnije pisce i djela 18. vijeka u Engleskoj i kontekstualizuje djela najistaknutijih pisaca engleskog “dugog XVIII vijeka”; -je u stanju da izdvoji glavna estetska, epistemološka i politička obilježja racionalizma i (neo)klasicizma i samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi neoklasicizma u Engleskoj; - u stanju je da razumije kontekst koji je pogodovao rađanju i razvoju žanra romana u Engleskoj - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u osamneaestovjekovne izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija, prevashodno društveno-istorijsku i kulturološku uslovljenost nastanka i popularizacije romana u Engleskoj; - osposobljava se za dalji samostalan rad na sadržajima iz istog perioda i kompetentnu upotrebu relevantnih štampanih i elektronskih izvora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
31B+10S+48P
VESNA BRATIĆ2x1
31B+10S+48P

SEPTEMBARSKI ROK KONAČNI REZULTATI- 17.09.2023 12:56

Е-index - 13.02.2023 20:21

Nova objava - 17.11.2020 11:13

Књиге - 27.10.2020 17:48

Важно - 20.10.2020 10:40

Nastava 6.10. sa prisustvom - 05.10.2020 17:58

The Deserted Village, Goldsmith - 04.12.2018 13:54