Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/kinja položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Implementira pravila konjugacije na proste jake i odvojive glagole u prezentu i perfektu; 2. Poznaje neodređene i određene članove u nominativu i akuzativu; 3. Upotrebljava negaciju nicht i negacioni član kein u nominativu i akuzativu; 4. Primjenjuje proste izjavne i upitne rečenice u njemačkom jeziku u kontekstima svakodnevnih situacija (u prodavnici, na zabavi itd.);

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MINIĆ2x1
20B+7P
SEMRA HUSOVIĆ2x1
20B+7P

Termin kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Rezultati_drugi rok

Septemarski rok_rezultati

Drugi rok_rezultati Njemacki 2

Rezultati_ Njemacki 2