NASTAVNI SADRŽAJI U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Samostalno drži nastavu engleskog jezika u srednjoj školi; 2.Analizira nastavni program za engleski jezik u srednjoj školi samostalno i u kontekstu nastavnog plana;3.Planira nastavu iz engleskog jezika (piše godišnji, mjesečni i dnevni plan realizacije aktivnosti);4.Objasni osnovne metodičke pojmove u vezi sa razvijanjem vještina slušanja,govorenja, čitanja i pisanja;5.Pripremi primjere za upotrebu nastavnih metoda i tehnika, te strategija učenja; 6.Metodički tumači književne tekstove; 7.Primjenjuje književne tekstove za nastavu i učenje engleskog jezika;8.Vrednuje učenička postignuća u pogledu četiri jezičke kompetencije: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MIJUŠKOVIĆ2x1
7S
2x1
7S

Nova objava - 13.04.2021 15:19

Nova objava - 04.04.2021 18:32

Nova objava - 28.03.2021 16:24

Nova objava - 22.03.2021 17:26

Nova objava - 14.03.2021 19:00

Nova objava - 06.03.2021 09:37