Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit u mogućnosti je da: 1.Objasni fenomen stil, njegovo određenje i definiciju. 2.Uporedi odnos stilistika – lingvistika i stilistika – poetika. 3.Opiše načine stilističke analize. 4.Ukaže na osobenosti stilističkih pravaca i škola. 5.Predstavi i opiše funkcionalne stilove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ2x1
2S

Zoom meeting, May 14

Zoom meeting, May 7

Zoom meeting, April 22

Stilistika: plan onlajn nastave

Materijal za nedjelje VI i VII - 21.03.2020 07:20