METODIKA NASTAVE ENGL. JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM 3


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MIJUŠKOVIĆ2x1
30B+1S
4x1
30B+1S