OSNOVE PREVOĐENJA 1


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
2B+1S
DEJA PILETIĆ2x1
2B+1S