Hajdana Vujanović


Hajdana Vujanović
Šifra: 191409
Prezime i ime: Hajdana Vujanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK1-NIVO A10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK 10 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 2-NIVO A20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK 3-LEKSIKOLOGIJA I0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA 20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 5-NIVO B2.10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 20 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor