Hajdana Vujanović

mr Hajdana Vujanović

viši lektor mr | Filološki fakultet

Diplomirala je na Katedri za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je i magistrirala pod mentorstvom prof. dr Julijane Vučo, sa temom Italijanski jezik u reformisanoj osnovnoj školi. Od septembra 1997. godine radi kao lektor na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a od februara 2017. ima zvanje višeg lektora na Studijskom programu za...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK 10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3ITALIJANSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4ITALIJANSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3Italijanski jezik III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1Savremeni italijanski jezik1-Nivo A10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2Savremeni italijanski jezik 2-Nivo A20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3Italijanski jezik 3-Leksikologija I0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3Savremeni italijanski jezik 3-Nivo B1.10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4Italijanski jezik 4-Leksikologija 20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4Savremeni italijanski jezik 4- Nivo B1.20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Savremeni italijanski jezik 5-Nivo B2.10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Savremeni italijanski jezik 6-Nivo B2.20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3Savremeni ital. jezik 9 - Nivo C1.2/C2.10 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave