RUSKI JEZIK V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA