Marija Mujović


Marija Mujović
Šifra: 285202
Prezime i ime: Marija Mujović
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne1RUSKI JEZIK0 x 01 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STRANI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1RUSKI JEZIK I - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2RUSKI JEZIK (III STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2RUSKI JEZIK I - OPŠTI I0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2STRANI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2RUSKI JEZIK I - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2RUSKI JEZIK II - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2RUSKI JEZIK II - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2RUSKI JEZIK I - OPŠTI I0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2RUSKI JEZIK I - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 02 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RUSKI JEZIK (IV STEPEN)2 x 12 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3RUSKI JEZIK STRUKE III0 x 00 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3STRANI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3RUSKI JEZIK III - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4SAVREMENI RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 02 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4RUSKI JEZIK (V STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4STRANI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4RUSKI JEZIK II - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4RUSKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4RUSKI JEZIK STRUKE IV0 x 00 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 01 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4RUSKI JEZIK IV - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4RUSKI JEZIK IV - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SINTAKSA RUSKOG JEZIKA I1 x 11 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5RUSKI JEZIK III - STRUČNI I0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5RUSKI JEZIK III - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne6SINTAKSA RUSKOG JEZIKA II1 x 11 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6RUSKI JEZIK VI - STRUČNI IV0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne6RUSKI JEZIK VI - STRUČNI IV0 x 01 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne6STRUČNO PREVOĐENJE - RUSKI JEZIK0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije