Marija Mujović


Marija Mujović
Šifra: 285202
Prezime i ime: Marija Mujović
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA 10 x 02 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1RUSKI JEZIK0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVE METODIKE NASTAVE RUSKOG JEZIKA0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2RUSKI JEZK I - OPŠTI0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA 20 x 04 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2RUSKI JEZIK (III STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2RUSKI JEZIK I - OPŠTI I0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI RUSKI JEZIK 3-NIVOB1.10 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RUSKI JEZIK (IV STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4RUSKI JEZIK II - OPŠTI0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI RUSKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK 50 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK 50 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SINTAKSA RUSKOG JEZIKA I0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5RUSKI JEZIK III - STRUČNI I0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK 60 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne6SINTAKSA RUSKOG JEZIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije