Marija Mujović


Marija Mujović
Šifra: 285202
Prezime i ime: Marija Mujović
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne2RUSKI JEZIK (III STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RUSKI JEZIK (IV STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4RUSKI JEZIK (V STEPEN)0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije