SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 8 - NIVO C1.2


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA LJEPAVIĆ4x1
9B+6S
SONJA ŠPADIJER2x1
9B+6S
BOJANA POPOVIĆ2x1
9B+6S
IVONA JOVANOVIĆ2x1
9B+6S