Danijela Ljepavić


Danijela Ljepavić
Šifra: 190226
Prezime i ime: Danijela Ljepavić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILPrevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezikSpecijalisticke2KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE (FRANCUSKI I CRNOGORSKI)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 3-NIVOA2.1/B2.10 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK 3-LEKSIK. I SEMANTIKA 12 x 12 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 4-NIVOA2.2/B2.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 5-NIVOB1.1/B2.10 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 6-NIVOB1.1/B2.20 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor