Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. Objasni nastanak civilizacije i formiranje prvih društvno-političkih zajednica na teritoriji današnjeg njemačkog govornog područja 2. Opiše ključne fenomene u razvoju civilizacije i kulture zemalja njemačkog govornog područja od ranog srednjeg vijeka do kraja baroka: hristijanizacija, nastanak gradova, viteštvo, mistika, sholastika, uloga manastira, formiranje carstva, reformacija, protestantizam, prvi univerziteti, jezička društva. 3. Nabroji najznačajnije epohe, ličnosti, institucije i njihov doprinos ranom razvoju jedinstvene njemačke kulture imajući u vidu različite mogućnosti periodizacije i širi društveno-politički kontekst.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ISPITNA PITANJA januar 2020

Online nastava

Online nastava

Ispitna pitanja