Sabina Osmanović


Sabina Osmanović
Šifra: 900800
Prezime i ime: Sabina Osmanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1NJEMAČKA KNJIŽEVNOST I -SRED.V ,HUMANIZ I REFORM.2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II -BAROK I PROSVETITELJSTVO2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4NJEMAČKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije