Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Opiše jezičke strukture latinskog jezika i objasni civilizacijski kontekst u kome te strukture postoje (rimska i latinska književnost, život i običaji Rimljana, latinske izreke, fraze i sentencije, skraćenice itd); 2. Klasičnim i tradicionalnim izgovorom pravilno čita i naglašava latinsku leksiku; 3. Pravilno piše na latinskom jeziku; 4. Prepoznaje vrste riječi i rečenica, kao preduslov za pravilno prevođenje sa latinskog i na latinski jezik; 5. Objasni osnove fonetike latinskog i ukratko opiše osnove istorijske gramatike romanskih jezika; 6. Razlikuje i poredi gramatičke kategorije latinskog i maternjeg jezika, kao i u drugih jezika koje je učio; 7. Upozna i etimološki objasni značenje latinskih pozajmljenica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OKSANA RAIČEVIĆ2x1
24B+11S+9P
MARIJANA CEROVIĆ2x1
24B+11S+9P

Engleski IV(SP Ruski, Njemaćki, Italijanski, Francuski) - 16.02.2021 19:18

Engleski jezik IV (vježbe) Nova objava - 21.04.2020 11:05

Engleski jezik 4 (vježbe) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 12:14

Engleski jezik IV (vježbe) - IX nedelja - Objava - 05.04.2020 13:21

Engleski jezik IV (vježbe) Objava - 29.03.2020 13:15

Engleski jezik IV (vježbe) - Objava - 25.03.2020 16:01