NJEMAČKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije dugačak govor, kompleksne činjenične i književne tekstove i prepozna stilske razlike. 2. Fleksibilno i spontano koristi jezik u društvenim i spontanim situacijama. 3. Se izrazi jasnim, dobro struktuiranim tekstom i da obrazlaže svoja stanovišta. 4. Izvrši gramatičku analizu kompleksnih rečenica i njenih konstituenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UNTERER BERNHARD
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ
ELISABETH MACK