Ljubomir Ivanović


Ljubomir Ivanović
Šifra: 190819
Prezime i ime: Ljubomir Ivanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK I-NIVOA10 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1NJEMAČKI JEZIK I-OSNOVE GRAMATIKE0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster1SEMANTIKA NJEMAČKOG JEZIKA0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK II-NIVOA20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2NJEMAČKI JEZIK II -MORFOLOGIJA I0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3NJEMAČKI JEZIK III - MORFOLOGIJA 20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK 4-SINTAKSA I0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5NJEMAČKI JEZIK -SINTAKSA II0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK VI-LEKSIKOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije