Ljubomir Ivanović

mr Ljubomir Ivanović

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Ljubomir Ivanović (1987, Podgorica) radi kao saradnik u nastavi od 2009. godine na predmetima Savremeni njemački jezik i Morfologija na osnovnim studijama i na predmetiu Semantika njemačkog jezika na master studijama. Magistrirao 2012. godine na temu Tempus i vrijeme u njemačkom jeziku pod mentorstvom prof. dr Smilje Srdić. Trenutno na doktorskim studijama, smjer Nauka o jeziku. Radni naziv doktorske disertacije Jezička sredstva za izražavanje vrednovanja u njemačkom i crnogorskom parlamentu pod mentorstvom prof. dr Vedada...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Njemački jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 2 – Morfologija 1

Rezultati nakon 2. ispitnog roka

Njemački jezik i književnost (2017)-Savremeni njemački jezik 2 – Nivo A2

Rezultati nakon 2. ispitnog roka

Njemački jezik i književnost (2017)-Savremeni njemački jezik 2 – Nivo A2

Savremeni njemčki jezik 2 - rezultati nakon 1. ispitnog roka

Njemački jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 2 – Morfologija 1

Morfologija 1 - rezultati testa

Njemački jezik i književnost (2017)-Savremeni njemački jezik 2 – Nivo A2

Rezultati testa iz Savremenog njemačkog jezika 2

Njemački jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 1 – osnove gramatike

Njemački jezik 1 (osnove gramatike) - rezultati 1. testa

Njemački jezik i književnost (2017)-Njemački jezik 1 – osnove gramatike

1. test