Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pokažu vještinu razumijevanja govora i pisanog teksta; 2. Vladaju pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku; 3. Usavrše i unaprijede postojeće znanje iz gramatike engleskog jezika; 4. Demonstriraju tačnu upotrebu osnovnih gramatičkih pravila u kontrolisanim situacijama u pisanoj i usmenoj komunikaciji; 5. Razumiju i prate usmena i pisana uputstva; 6. Demonstriraju osnovno razumijevanje jezika tako što će tačno i brzo odgovoriti na postavljena pitanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija