SOCIOLOGIJA RELIGIJE II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: * Uporedi i objasni savremene teorije o religijskom fenomenu (teorije o sekularizaciji i desekularizaciji); * Na osnovu teorijskog i praktičnog rada (posjeta vjerskim institucijama) analizira žive religijske tradicije u njihovom savremenom kontekstu; * Analizira odnos religijskih zajednica prema naciji, državi, politici; * Razvija osjetljivost prema razlikama, odnosno prema velikom broju religijskih tradicija među kojima živimo, kako u lokalnom tako i u globalnom okruženju; * Prepoznaje razliku između različitih religijskih organizacija i grupa (crkva, sekta, denominacija, kult); * Analizira ulogu religije u savremenim svjetskim sukobima, ali i doprinos vjerskih zajednica dijalogu i pomirenju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ2x0
2x0

Ispit

Nova objava - 12.07.2019 14:04

Drugi kolokvijum

Kolokvijum

Drugi kolokvijum

Rezultati popravnog kolokvijuma

Bodovi tokom semestra

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Kurikulum i pitanja