SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme u sociologiji obrazovanja. 2. Analizira uzajamne uticaje između društva i obrazovanja, kao i odnose unutar sfere obrazovanja. 3. Upoređuje specifičnosti relevantnih teorijskih pristupa i orijentacija u sociologiji obrazovanja. 4. Kritički preispituje pozitivne i negativne mogućnosti obrazovanja u razvoju društva i pojedinca. 5. Pripremi prezentacije u kojima se raspravlja o aktuelnim promjenama u savremenom društvu i obrazovanju (nejednakosti i sistem vrijednosti u društvu i obrazovanju, institucionalni okviri obrazovanja). 6. Primjenjuje stečena znanja o obrazovanju za dijalog i toleranciju u profesionalnom kontekstu i široj socijalnoj sredini. 7. Razvija profesionalne i socijalne kompetencije potrebne za kontinuirano obrazovanje i doživotno učenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKA GVOZDENOVIĆ3x1
1S
2x1
1S

Sociologija obrazovanja - XIV sedmica nastave 27.12.2021 11:39

Sociologija obrazovanja - XIII sedmica nastave 20.12.2021 17:02

Sociologija obrazovanja - XII sedmica nastave 15.12.2021 16:42

Sociologija obrazovanja - XI sedmica nastave 09.12.2021 14:05

Sociologija obrazovanja - XI sedmica nastave 08.12.2021 14:12

Sociologija obrazovanja - X sedmica nastave 01.12.2021 13:41

Sociologija obrazovanja - 30.11.2020 14:32

Sociologija obrazovanja - 24.11.2020 00:02

Sociologija obrazovanja - 17.11.2020 19:28

Sociologija obrazovanja - predavanja 02.11.2020 13:00

Sociologija obrazovanja - predavanje 26.10.2020 13:50

Sociologija obrazovanja - 26.10.2020 13:24