SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme u sociologiji obrazovanja. 2. Analizira uzajamne uticaje između društva i obrazovanja, kao i odnose unutar sfere obrazovanja. 3. Upoređuje specifičnosti relevantnih teorijskih pristupa i orijentacija u sociologiji obrazovanja. 4. Kritički preispituje pozitivne i negativne mogućnosti obrazovanja u razvoju društva i pojedinca. 5. Pripremi prezentacije u kojima se raspravlja o aktuelnim promjenama u savremenom društvu i obrazovanju (nejednakosti i sistem vrijednosti u društvu i obrazovanju, institucionalni okviri obrazovanja). 6. Primjenjuje stečena znanja o obrazovanju za dijalog i toleranciju u profesionalnom kontekstu i široj socijalnoj sredini. 7. Razvija profesionalne i socijalne kompetencije potrebne za kontinuirano obrazovanje i doživotno učenje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKA GVOZDENOVIĆ3x1
2S
2x1
2S