KULTURNA ANTROPOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Prepoznaje specifičnost antropološkog pristupa u proučavanju kulture i čovjeka. • Analizira osnovne odlike i funkcije kulture. • Analizira jezik kao sredstvo simboličke komunikacije i vrijednosti (motivacioni, orijentacioni i ideacioni sistemi). • Analizira kulturne promjene i razvoj. • Objasni procesualnu dimenziju aktuelnih društvenih pojava i procesa (kroz antropološki pristup globalizaciji, multikulturalizmu, konceptu identiteta). • Analizira fenomene popularne i medijske kulture. • Razlikuje antropološke pretpostavke u psihološkim naučnim orijentacijama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ