OSNOVI PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. razumije složene psihičke procese koji determinišu nastavni proces i proces učenja 2. vrši procjenu sposobnosti učenika koristeći instrumente koji su namjenjeni u te svrhe 3. prepoznaje različite kategorije učenika i ima svijest o potrebi individualizacije nastave i učenja u školi 4. primjenjuje različite oblike provjere znanja, ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom, školskom i sistemskom nivou 5. primjenjuje poznavanje osnovnih motiva učenja na pojedince, sa individualnim pristupom za uspješno učenje i razvija nove motive za nastavne gradiva uopšte. 6. razumije položaja i ulogu nastavnika i učenika u obrazovnom procesu. 7. da učestvuje u planiranju, dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi 8. ucestvuje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA PURIĆ2x1
5S+2P
2x1
5S+2P