PSIHOLOGIJA PORODICE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. primenjuje znanja o suštinskim odrednicama porodice u cilju prepozavanja i analiziranja zadatka i ciljeve koje je potrebno ostvariti u radu sa porodicama; 2. diferencira, određuje i upućuje na tretman različite vrste porodičnih grupa; 3. primenjuje osnovne tehnike psihološko – dijagnostičog rada sa porodicom; 4. određuje i klinički procjenjuje strukture i podsisteme porodice; 5. analizira, ocenjuje, prepoznaje i klasificira vrste porodične patologije; 6. usmeno i pismeno prezentuje nalaz kliničke procjene porodičnog funkcionisanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ2x1
JASNA VELJKOVIĆ2x1

Nova objava - 25.03.2020 21:25