KLINIČKA PROCJENA 2


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.određuje indikacije i kontraindikacije za obavljenje psihološke procene po određenim kriterijumima zavisno od instututcije u kojoj se obavlja procjena; 2.planira, primenjuje i realizuje testiranje intelektualnih sposobnosti različitih ispitanika , njihov eventualni kognitivni deficit i interpretira rezultate testa; 3.planira, sprovodi i obavlja procjenu fukcionisanja ličnosti ispitanika u različitim kontekstima i na različitim uzrastima, diskutuje i interpretira dobijeni nalaz. 4.poznaje teorijske osnove, kao i indikacije za upotrebu, načine primene projektivnih tehnika u psihodijagnostičkom instrumentarijumu; 5.organizuje, prikupi , ocijeni i integriše podatke dobijene psihološkim ispitivanjem; 6.usmeno i pismeno dokumentuje psihološki nalaz; 7.sarađuje sa ispitanicama u svim fazama sprovođenja psihološkog ispitivanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ2x1
4S+6P
JASNA VELJKOVIĆ2x1
4S+6P

Nova objava - 25.03.2020 20:53