PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
16B+3S+1P
TATJANA NOVOVIĆ2x1
16B+3S+1P