PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog predmeta student će moći da: - Obrazloži karakteristike i značaj posmatranja djece, kao i načine sistematskog praćenja uz primjenu različitih tehnika posmatranja (anegdote, ček-liste, skale procjene, narativna tehnika, intervjui...); - Razvija tematski plan i primjenjuje integrisani pristup u radu sa djecom; - Objasni smisao holističkog pristupa u radu sa djecom predškolskog uzrasta; - Opiše različite uloge vaspitača u predškolskim ustanovama; - Obrazloži kriterijume za dizajniranje različitih predškolskih programa; - Procjenjuje značaj “imlicitnihteorija“ i znanja vaspitača o obrazovanju u ranom djetinjstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
26B+1S
TATJANA NOVOVIĆ3x1
26B+1S