PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ1x1
30B+1S+3P
KATARINA TODOROVIĆ2x1
30B+1S+3P

Nova objava - 25.03.2020 12:03