Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Obrazloži specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa različitim kategorijama djece (hiperaktivnom, hipoaktivnom, agresivnom i djecom iz nepotpunih porodica); - Objasni koncept vršnjačkog nasilja i upoređuje različite vrste nasilja; - Obrazloži pojam školske fobije; - Analizira fenomen maloljetničkog prestupništva; - Razlikuje i analizira bolesti zavisnosti kod mladih; - Obrazloži specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa razmaženom djecom i djecom bez roditeljskog staranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija